[web page software] [build your own website] [24 Safety Oy - Paikallinen vartiointiliikkeesi]
[Yrityksille - 24 Safety Oy]
[24Kotiturva - Turvaa kotiin]
[Täyden palvelun turvatalo - 24 Safety Oy]
[Yhteystiedot - 24 Safety Oy]
[Kameravalvonta tarjous]
[Palohälytyksen tiedonsiirto]
[Vartiointi ja hälytyspalvelut]
[Tarjouspyyntö - 24 Safety Oy]
[Tarjoustuotteet]

Aidosti paikallinen vartiointiliike

Ovipuhelimet

Ovipuhelinjärjestelmä tuo asumismukavuutta ja turvallisuutta. Järjestelmän avulla asukas voi varmistaa pyrkijän henkilöllisyyden, ja avata tälle oven. Videokuvallisessa järjestelmässä mukavuustaso nousee vielä enemmän.

24 Safety Oy myy laadukkaita Comelit ovipuhelimia. Kauttamme onnistuu niin pienen kuin suurenkin järjestelmän asennus.


  

Kulunvalvonta

Kulunvalvonnan ajatuksena on valvoa ja ohjata hallitusti henkilöiden liikkumista kiinteistössä. Helppokäyttöistä suomenkielistä hallintaohjelmistoa voidaan käyttää useammalta työasemalta ja se voi kattaa useita kiinteistöjä eri paikkakunnilla. Kulunvalvontajärjestelmä on laajennettavissa myös työajanseurantajärjestelmäksi. Työaikaleimaukset ovat raportoitavissa halutulla tavalla ja tiedot voidaan siirtää suoraan palkanlaskentaan. Työpaikkaruokalaan sijoitettuna se kerää lounastiedot vaikkapa palkanlaskentaan. Eli mahdollisuudet kulunvalvonnan hyödyntämiseen ovat lähes rajattomat, eivätkä ne keskity pelkästään turvallisuusasioihin


  

Hälytinlaitteet

Rikosilmoitusjärjestelmä lisää merkittävästi kohteeseen yrittävien kiinnijäämisriskiä ja luo näin ennalta ehkäisevän vaikutuksen. Nykyaikainen hälytysjärjestelmä on perinteisen murtovalvonnan lisäksi laajennettavissa kattamaan palovalvontaa, myös savu- ja lämpöilmaisimet kuuluvat usein oleellisena osana rikosilmoitinjärjestelmään. Esimerkiksi ATK-tilojen lämpötila- ja kosteushälytykset sekä pakastimien tai hissien hälytykset siirtyvät suoraan hälytysjärjestelmän kautta. Järjestelmä voidaan myös integroida esim. kulunvalvonnan kanssa, jolloin se on hallinnoitavissa yhden käyttöpäätteen kautta. Helppokäyttöisyys on avain turvallisen ratkaisun suunnittelussa! Toimittamamme rikosilmoitinjärjestelmät sopivat eri kokoisiin ja turvallisuustasoltaan vaativiinkin kohteisiin. 


  

Vartiointi ja hälytyspalvelut

Vartiointipalvelua on olemassa erilaisia kokonaisuuksia, joita yhdistelemällä asiakas saa haluamansa turvatason yrityksen toimintaan. Vartiointi ja hälytyspalveluita ovat mm. piirivartiointi, paikallisvartiointi, myymälävartiointi, arvokuljetukset sekä kaupan turvapalvelut...


  

Palohälytyksen tiedonsiirto

24SafetyNet hälytyksensiirtopalvelu on tarkoitettu automaattisten paloilmoitinjärjestelmien ja

rikosilmoitinjärjestelmien tuottamien hälytysten siirtoon hätäkeskuksiin ja vartiointiliikkeisiin. Palvelu täyttää viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden korkeimman luokan vaatimukset.


  

Kameravalvonta

Kameravalvonta on yksi tehokkaimmista tavoista ennaltaehkäistä ilkivaltaa, anastuksia ja hävikkiä. Kameroiden näkyvyys ja niistä tiedottaminen on tärkeää turvallisuusvalvonnassa, ja sillä on ennaltaehkäisevä vaikutus. Tutustu myös uuteen palveluumme joka valvoo puolestasi ja hälyyttää avun tarvittaessa paikalle.

Yrityksille